TEOG sınavları üç yıldır uygulanıyor. Mevcut sistemde 2.TEOG sınavlarının yapıldığı tarihten sonra öğrencilerin okula adapte olamaması eğitimciler tarafından  en büyük sıkıntı olarak görülüyor. Eğitim Uzmanı Hatice Yılmaz, bu zamana kadar  sistemin her yönüyle değerlendirilip aksaklıklarını  gidermesi için yeterince veriye ulaşılmış olması gerektiğini belirtirken,  öğrencilerin sınavdan sonra okula bağlılıklarını artırmanının yolunu da  öneriyor.

TEOG Sınavları Bitti, Öğrenciler Okulu Kırdı

Oğuzkaan Koleji Yönetim Kurulu Üyesi ve Eğitim Uzmanı Hatice Yılmaz, “küçük düzeltmelerle bu sorunların üstesinden gelinebilir. Örneğin 1. TEOG sınavının etkisi %30’a indirilse öğrencilerin öğrenme ve başarı motivasyonları düşmeyecek, aile baskısı biraz daha azalacaktır. Birinci TEOG sınavı sorularının zorluk derecesi aynı kalsa da 2. TEOG sınavı sorularının her branşta kolay ve normal soruların yanı sıra en az 2-3 seçici soru sormak öğrencileri neredeyse tam yapma kaygısı yaşamalarını engelleyecektir. Bu haliyle TEOG sınavları bilenle bilmeyeni ayırmaktan uzaktır.

2. TEOG sınavları,  ikinci yazılı değil de üçüncü yazılı yerine geçecek şekilde yapılırsa öğrenciler öğretim yılı sonuna kadar okula bağlılıklarını sürdüreceklerdir. Böylelikle hem müfredat programlarındaki tüm konuları öğrenmiş olacaklar hem de okul dışında kalma istekleri önlenmiş olacaktır” dedi.

 Uygulamanın olumlu yönleri:

Öğrencilerin kendi okullarında tanıdıkları ortamda sınava girmeleri, sınavların parçalı olması ve öğrencilere süre sorunu yaşatmaması, soruların hangi konulardan ve hangi kazanımlardan geleceğinin bilinmesi ve birinci sınavda yeterince başarılı olmayan öğrenciler için ikinci sınavda telafi sansının olması hatta mazaret sınavlarının yapılması sistemin bir çırpıda sayılabilecek olumlu yönleridir.

Uygulamanın olumsuz yönleri:

Sınav sorularının seçmeden çok ölçmeye yönelik, (nispeten kolay) olması nedeniyle birinci sınavda 7-8 hata yapan bir öğrencinin ikinci sınavda tam yapacak olsa bile istediği okula girme şansını yitireceğini bilmesine bağlı motivasyon kırılmasına neden olması. Birinci sınavın sonunda umudunu kaybeden öğrencinin öğrenme motivasyonunun bozulması veya ikinci sınavda daha başarılı olması için öğrenci üzerinde aile baskısının gereğinden fazla artması, ikinci TEOG sınavı Nisan ayının son haftasında yapıldığından 8. sınıflar için bu tarihten sonra fiilen okulun bitmesi sayılabilir. Sınav tarihinden eğitim öğretim yılı sonuna bir buçuk ay gibi bir süre olmasına rağmen öğrenciler 2. TEOG sınavı sonrasında yılsonu gelmiş gibi davranıyor. Okula devam etmek istemiyorlar ve okula gelseler de derse konsantrasyon sorunu yaşıyorlar. Kalan sürede öğrenilmesi gereken konuları da neredeyse yok sayıyorlar.

Oğuzkaan Koleji Yönetim Kurulu Üyesi ve Eğitim Uzmanı Hatice Yılmaz; “bugüne kadar pek çok liseye geçiş sistemi uygulaması gördük. Üç yıldır uygulanmakta olan bu sistem yukarda bahsettiğimiz birkaç aksaklık dışında en doğru sistemdir. Umarız bu aksaklıklar da giderilir. Bunun sonucunda öğrenciler de veliler de mutlu olurlar” dedi.