YÖK, az tercih edilen bölümlere tercih oranını artırmak amacıyla her yıl binlerce öğrenciye "YÖK Bursları" adı altında burslar veriyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da 2017 ÖSYS sonucuna göre de öğrencilere burslar verecek.

Hangi Bölümlerde Okuyan Öğrenciler YÖK Bursuna Başvuruda Bulunabilir?

Orman Programları

Orman Endüstrisi Mühendisliği

Orman Mühendisliği

Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi

Su Ürünleri Programları

Balıkçılık Teknolojisi

Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği

Su Ürünleri Mühendisliği

Temel Bilimler Programları

Biyoloji

Fizik

Kimya

Matematik

Yer Bilimleri Programları

Jeofizik Mühendisliği

Jeoloji Mühendisliği

Maden Mühendisliği

Yer Bilimleri Mühendisliği Programları

Ziraat Programları

Bahçe Bitkileri

Bitki Koruma

Bitkisel Üretim ve Teknolojileri

Biyosistem Mühendisliği

Gıda Teknolojisi

Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği

Organik Tarım İşletmeciliği

Süt Teknolojisi

Tarım Ekonomisi

Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği

Tarımsal Biyoteknoloji

Tarımsal Genetik Mühendisliği

Tarımsal Yapılar ve Sulama

Tarla Bitkileri

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme

Ziraat Mühendisliği Programları

Zootekni

YÖK Bursu Başvuru Şartları Nelerdir?

a) T.C. vatandaşı olmak.

b) ÖSYM Başkanlığı'nca yapılan 2017 ÖSYS sonucunda, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenecek Devlet üniversitelerindeki lisans programlarına ilk üç sırada yerleşmiş olmak.

c) Öğrencinin yerleştiği lisans programı, tercihlerinin arasında ilk 15 tercihinin içinde yer almış olmak.

ç) Önceden, yurtiçinde veya yurtdışında, herhangi bir lisans derecesine sahip olmamak.

d) Sınavın yapıldığı yıl, Yükseköğretim Kurulunca belirlenen alanlardan birine ÖSYM tarafından yapılan ilk yerleştirmede yerleşmiş ve kesin kayıt yaptırmış olmak.

YÖK Bursu Ne Kadar?

Yukarıda yer alan şartları sağlayan öğrencilere zorunlu hazırlık sınıfı ve lisans öğrenim süresi (4 yıl, çift anadal programında kayıtlı öğrencilere ise en fazla 5 yıl) boyunca ağırlıklı genel not ortalamasının yıllık olarak 4 üzerinden 2,5 veya 100 üzerinden 65’in altına düşmemesi şartıyla 2017 yılı için aylık 625 TL (12 ay boyunca) “YÖK Destek Bursu” verilecektir.

2018 yılı için verilecek “YÖK Destek Burslarının” yıllık artış oranı Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından belirlenecektir.

YÖK Bursu Hangi Durumlarda Kesilir?

“YÖK Destek Burslarını” almaya hak kazanan öğrencilerin öğrenim gördükleri süre içerisinde aldıkları diğer burslar ve krediler devam eder.

Burslara ilişkin ayrıntılı bilgiye Yükseköğretim Kurulu’nun internet sayfasında yer alan

http://www.yok.gov.tr/documents/10279/31393823/lisans_ogrencileri_usul_esaslar.PDF

adresinden ulaşılabilecektir.