55 bin personel alımı yapacak olan PTT ilanı bekleyenler için son dakika gelişmesi yaşandı. Birlik Haber Sen Genel Başkanı Ömer Budak PTT Personel alımları ile ilgili son dakika açıklaması yaptı.

Açıklama şöyle;

Birlik Haber-Sen olarak çeyrek asırdır; Basın, Yayın ve İletişim hizmet kolundaki çalışanlarımız adına mücadele etmeye ve kazanımlarımıza her geçen gün bir yenisini ekleyerek büyümeye devam ediyoruz.

Çeyrek asırlık mücadelemizin içinde PTT A.Ş. çalışanlarımızın mali, özlük ve sosyal haklarının yanı sıra yaşanan personel eksiklerini de her mecrada dile getirerek çözümü yönünde çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Bizler özellikle inanıyoruz ki, PTT A.Ş. de yaşanan personel eksikliği sorununun üstesinden gelirsek çalışanlarımızın performanslarında ve çalışma ortamlarında olumlu yönde gelişmeler yaşanacaktır. Sürdürdüğümüz bu mücadelelerin neticesinde PTT A.Ş. 2015 yılından bu yana 6030 personeli bünyesine katarak büyük bir rekora imza atmıştır.

Ancak bazı dönemlerde bazı kuruluşlar tarafından engeller de gelmiş ve gelmeye devam etmektedir. Bunların başında 2017-2 alımlarında KESK’e bağlı Haber-Sen alımlar sırasında ortaya koyduğu çalışmadır. Haber –Sen o dönemde açtığı dava ile alımları durdurmaya çalışarak, PTT A.Ş. bünyesine girme hayalleri kuran arkadaşlarımızı büyük bir hüsrana uğratmıştır. Bizler Birlik Haber-Sen olarak bu ve bunun gibi müdahalelere her zaman karşı durarak, Siyasi ve Bürokratik mücadelemizi vererek kararname çıkarttırıp personel alımlarını devam ettirdik.

Merakla beklenen 2019 yılında beklenmekte olan alımlar yine Birlik Haber-Sen’in en önemli taleplerinden biri olarak yıl başından beri üzerinde çalışılan bir konu olmuştur. Gerek KPDK toplantılarında gerek Kurum İdari Kurulu (KİK) toplantılarında sürekli vurguladığımız alımlar konusunda sevindirici gelişmeler yaşanmıştır.

Yapılan son Kurum İdari Kurulu (KİK) toplantısında PTT A.Ş.’den olumlu bir yaklaşım sergilenmiş ve 2019 yılının son çeyreğinde gerekli çalışmaların başlatılacağının sözü verilmiştir. Genel Yetkili Sendika olarak bu sözün takipçisi olacağımızın bilinmesini isteriz.

Birlik Haber-Sen ailesi olarak her zaman sizlere güzel haberler vermek için çaba sarf ettik ve sizleri vereceğimiz haberlerle mutlu etmeye devam edeceğiz. Bizleri ortaya koyduğumuz çalışmalar sırasında destekleyen ve sonsuz güvenleriyle bizleri onure eden başta üyelerimiz olmak üzere tüm takipçimiz olan aday arkadaşlarımıza teşekkür ederiz.

PTT PERSONEL ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Başkan Budak açıklamasında PTT personel alımlarının 2019 yılının son çeyreğinde başlatılacağını duyurdu!

PTT 55 bin personel alımı şartları neler?

Önceki dönemlerde gerçekleşen PTT personel alımı başvuru şartları şu şekilde;

a) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT'nin yurtdışındaki işyerlerinde istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.

b) On sekiz yaşını tamamlamış ve otuz beş yaşından gün almamış olmak.

NOT: 14/05/1984 tarihi ve bu tarihten sonra doğanlar müracaat edebilecektir.

c) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.

ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

d) Fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından ceza almamış olmak,

e) Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş olmak.

f) Yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek beden veya akıl hastalığı bulunmadığını resmi sağlık kurulu raporu ile belgelemek.

g) Başka kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.

ğ) Atanacağı pozisyon için bu ilanda belirtilen öğrenim şartına haiz olmak. (21/05/2018 tarihinde veya önceki bir tarihte mezun olmak).

h) Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak.

ı) Daha önce çalıştıkları kamu kurum veya kuruluşlarından disiplin cezası ile işten çıkarılmış olmamak.

i) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda sakınca bulunmamış olmak.

j) Yapılacak "yazılı ve/veya sözlü sınavda" başarılı olmak.

PTT'de hangi kadrolarda personel alımı yapılması bekleniyor?

Gişe ve Büro Görevlisi (Pazarlama)
Gişe ve Büro Görevlisi (Lojistik)
Tekniker
Mühendis
PTT Uzman Yardımcısı
Avukat
Postacı
Mimar
PTT Uzman Yardımcısı (Hukuk)
Gişe ve Büro Görevlisi (Sigortacılık)
Gişe ve Büro Görevlisi (Bankacılık)
PTT Uzman Yardımcısı (Endüstri Mühendisi)
PTT Uzman Yardımcısı (Mütercim-Tercümanlık)
Gişe ve Büro Görevlisi (Firma elemanı).