Fransız Ifop araştırma şirketinin Sputnik için gerçekleştirdiği araştırmaya katılan ABD'lilerin yüzde 66'sı,  Fransızların yüzde 52'si, İngilizlerin yüzde 41'i, Almanların ise yüzde 34'ü, ülkelerinin iktidar organlarındaki yolsuzluk oranını yüksek olarak değerlendirdiklerini dile getirdi.

Öte yandan, bu ülkelerin hepsinin, Uluslararası Şeffaflık Örgütü’nün  (Transperancy International)  yayınladığı 2017 Yolsuzluk Algısı Endeksi sıralamasının yolsuzluk açısından en iyi durumdaki  ilk 25 ülkesi arasına  girmesi dikkat çekti. İngiltere söz konusu listede 11., Almanya 12., ABD 18., Fransa ise 23. basamağında yer alıyor.

Her ülke için en az üç uluslararası kurumun yürüttüğü araştırmanın bulgularına dayanarak hazırlanan yıllık Yolsuzluk Algı Endeksi, uzmanların, sivil toplum örgütlerinin ve iş dünyası temsilcilerinin kamu kesimindeki yolsuzluğa dair algılarını yansıtıyor.

Sputnik

 

9-20 Ağustos 2018 tarihlerinde Sputnik için Fransa, İngiltere, Almanya ve ABD'de  Ifop şirketi tarafından yapılan araştırmaya 18 yaşın üzerindeki 4033 kişi katıldı. Araştırmada ülke genelindeki veriler için maksimum hata payı yüzde +/- 3.1, güven aralığı ise yüzde 95.
© SPUTNİK /
9-20 Ağustos 2018 tarihlerinde Sputnik için Fransa, İngiltere, Almanya ve ABD'de Ifop şirketi tarafından yapılan araştırmaya 18 yaşın üzerindeki 4033 kişi katıldı. Araştırmada ülke genelindeki veriler için maksimum hata payı yüzde +/- 3.1, güven aralığı ise yüzde 95.
9-20 Ağustos 2018 tarihlerinde Sputnik için Fransa, İngiltere, Almanya ve ABD'de  Ifop şirketi tarafından yapılan araştırmaya 18 yaşın üzerindeki 4033 kişi katıldı. Araştırmada ülke genelindeki veriler için maksimum hata payı yüzde +/- 3.1, güven aralığı ise yüzde 95.
© SPUTNİK /
9-20 Ağustos 2018 tarihlerinde Sputnik için Fransa, İngiltere, Almanya ve ABD'de Ifop şirketi tarafından yapılan araştırmaya 18 yaşın üzerindeki 4033 kişi katıldı. Araştırmada ülke genelindeki veriler için maksimum hata payı yüzde +/- 3.1, güven aralığı ise yüzde 95.