Bir potansiyel olarak ‘başkaldırı’ her insanda bulunması gereken bir erdemdir.

İtiraz etme gücü ve tavır alma yeteneği ancak insan için söz konusu olan bir eylemdir. İnsanın dışındaki mahlûkat itiraz etmez, tavır alamaz. Başkaldıramaz.. Söz konusu olan hayvansa hırçınlaşır, saldırır ki bu tavrı içgüdüseldir.

Fakat insan, eleştirme ve itiraz etme hatta başkaldırma gücünü barındırır bünyesinde. Eleştirmesi ve itiraz etmesi başının eğik olmadığını, şuurunun ve ayırma kabiliyetinin yerinde olduğunu göstermesi bakımından değerlidir denebilir.

Haksızlıktan, kötülükten, ahlâksızlıktan, şirkten ilk önce göz kaçırmakla başlar insanoğlunun iradesizliği. Göz kaçırır.. Göz kaçırmadığı noktada, göz kaçırması gerektiği, değişen tonlarda telkin edilir ona.. Sair gerekçelerle bakmaması, görmemesi gerektiği söylenir. Görmeye devam ediyorsa da susması, susmuyorsa yalnızlığı hatırlatılır ve haksızlık ve günah karşısındaki yalnızlığı hatırlatılarak aslında acizliğidir O’na telkin edilen. Ve akabinde tıpkı tırnakları sökülen aslan örneğinde olduğu gibi uysallaştırılır, silikleştirilir insan. Artık, kesif bir dairede dönüp durmak şeklinde yazmıştır yazgısını.

Körlük.. İktidarsızlık.. Ne büyük bir zillet insan için.

Nida Dergisi’nin sayfaları arasında heyecan ve ilgi uyandıran yazılar ve yazarlardan bazılarını şöyle sıralayabiliriz:

Kimlik Sorunu İçinde İsyan Aldatmacası

Nurettin ÖZCAN

Başkaldırı

Altan Murat ÜNAL

Öfkeyle Oturan Secdenin Nidası

Nusret ALTUNDAĞ

Sömürgecilik ve Yabancılaşma

Arif ARCAN

Ümit AKTAŞ ile

Röportaj: Fatih BÜTÜN

İslâm Toplumunda Meşru Her Türlü Muhalefet Yapılabilir

İbrahim SARMIŞ

SORUŞTURMA:

Abdurrahman Arslan

Ahmet Ağırakça

Ferda Bütün

İtaat ve Müslümanlar Üzerine Mülahazalar

Ömer KARATAŞ

Hak Söz

Hüseyin KARATAY

Modern Zamanlar Ertesinde Vaktin Evrimi

Mücahid SAĞMAN

Başkaldırı Eylemimiz Tevhid Kültürümüzün Gereğidir

Adil AKKOYUNLU

Kadim Bir Problem: Kur’an’ın Nesneleşmesi

A. Cemil Ertunç

Fahrettin ALTUN İle İletişim Araçlarının Dilinin Toplumsallığa Etkisi

Söyleşi: Burak AYÇİÇEK