Minya Ceza Mahkemesi'nin, "Şiddete teşvik ve karakollara saldırı" suçlamasıyla haklarındaki idam cezasını onadığı, aralarında Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) Rehberlik Konseyi Başkanı Muhammed Bedii'nin de bulunduğu sanıkların isimleri şöyle:

"Ramazan İzzet Sa'd Muheydi, Mustafa Zeki Abdullatif, Amr Iyd İbrahim Ali (Ayrıca müebbet), Babavi Necib Markas (Hristiyan), Ahmed Ali Atman, Muhammed Atman Senusi Salih, Saddam Hasan Muhammed Hasan, Muhammed İbrahim Abdulaziz İbrahim, Aşur İbrahim Ahmed Hasan, Aşur Atiyye Cevdet el-Birr, Cuma Abdurrahman Ramazan Yunus, Receb Es-Seyyid Hasım Mustafa, Iyd Hicazi İmam Abdullah, Muhammed Mahmud, Abdulvehhab Muhammed, Usame Kanavi Abdulcevad, Nacih Seyyid AbdulMabud, Receb Seyyid Fayid Muhammed, Mebruk Sa'd Mebruk Mahmud (Ayrıca müebbet), Ramazan Salah Abdulgani, Hamis Ahmed Mebruk Mesud, Rebi Ahmed Abdusselam Muhammed, Velid Şaban Abdulvehab Ahmed, Ali Muhammed el-Bedevi Ali, Mahmud Muhammed el-Bedevi İmam, İmam Muhammed el-bedevi İmam, Cemal Mahmud Naci, Sa'd Munir Hasan Mahmud, Nureddin Mahmud İbrahim Muhammed, Huseyin Mehdi Mahcub, Muhammed Hasım Ammar, Yasir Rıfat Zeki Atallah (Hristiyan), Velid Senusi Ahmed Kilani, Alaeddin Muhammedeyn Ahmed Savan, Talebe Ala Talebe Ali, Muhammed Abdulabasıd Abdullah Ebu Zeyd, Hişam Hamis Muhammed Muhammed, Muhammed Bedii Abdulmecid Sami, Memduh Mebruk Abdulvehab Ammar, Muhammed Abdulazim Ahmed Marzuk, Sami Sıtki Abdulmecid Kanavi, Muhammed Halim Hasan İsmail, Subhi Abdulvehab Muhammed Habib, Mustafa Ahmed hasan Ahmed, Celal Muhammed Muhammed Nasr, Musaddık Yusuf Ciyre, Ahmed Hamdi Abduşşafi Muhammed, Garyani Ukayle Naci.

Abdulvehhab Muhammed Abdulvehhab, Muhammed Reşad Abdulhamid Abdulcevad, Mahir Muhammed Abdulmecid, Mahcub Ebu Heşime Abdulgaffar, Hamdi Muhammed Zeki, Amir Enver Mahmud Muhammed Kutub, Muhammed Muhtar Madi Muhammed, Rıfat Adil Mahmud Riyad, Ramazan Hicazi Salih Abdunnebi, Ahmed Muhammed Abduzzahir, Muhammed Abdulahamid Zekeriya Mahmud, Ramazan Şaban Abdulvehhab, Mahmud Ali Muhammed Ahmed Marzuk, Ahmed Muhammed Abdulvehhab, Eşref Muhammed Hasan Mebruk, Receb Muhammed Abdullatif, Muhammed Aşur Zeki, Ahmed Sabir  Abdulbasid, Ahmed Muhammed Abdulvehhab, Mahmud Fethi  Muhammed Ahmed, Ramazan Cemal İsmail, Şaban İyd Muhammed, Ahmed Cemal Kamil, Halef Muhammed Abdulhalık, Subhi Muhammed Amr, Usame Fayiz Aşri, Hişam Yusuf Ahmed, Ferrac es-Seyyid Şahate, Abdusselam Muhammed Abdusselam, Muhammed Abdulhamid Muhammed Mahmud (Muhammed Mahmud ez-Zaim), Rebi Abdullah Abdulmaksud, Muhammed Hasan Abdurrahman Cevde, İslam Aşur Nasif, Salah Hicazi Garyani, Muhammed es-Seyyid Abdussemi, Mustafa Rabi Ramazan.

Ramazan Muhammed İbrahim, Seyyid Abdullah Mucahid, Muhammed Ebu Ganime Ali, Muhammed Enver Muhammed Mebruk, Muhammed Abdullah es-Seyyid, Seyyid Muhammed Ferrac, Iyd Garyani, Seyyid Muhammed Zeki, Said Salim Muhammed Abdullah, Hasan Naci Muhammed Ammar, Cemal Muhammed Abdulmecid, Eşref Muhammed Hasan, Şaban Hamis Ali, Rıza Arafat Maruf Ahmed, Faris Muhammed Bernes Alvani, İmad Behiyeddin Abdulgaffar, Ahmed Muhammed Ahmed Kutub (Ayrıca Müebbet), Abdulvehhab Muhammed Abdulvehhab, Hilal Muhammed Ammar, Ahmed Sadi Muhammed Sadi, Hamdi Zeki Abdulmaksud, Muhammed Ahmed Said Mansur, Ahmed Ratib Akkuşi, Rıza Receb Fethi Mesud, Velid Cuma Abdulmevla, Eymen Kemal İbrahim, Said Muhammed Muhammed,  Abdullah, Eşref Abdulazim Kannavi, Rıza Mesud Şahate, Ahmed Muhammed Hamis, Ahmed Muhammed Ebus-Suud, Eymen es-Seyyid Kannavi, Abdulmunim Muhammed Ali, Razi Ebubekr, Muhammed İbrahim Abdulaziz, Muhammed Avad Suleyman, Cemal Muhammed Kamil, Muhammed Cemal Ebu Semra, Huseyin es-Seyyid Ebu Zeyd, Receb Şaban Muhammed el-Meslemani, Muhammed Maved Ebu Zeyd, Mecdi Hasım Muhammed, Cemal es-Seyyid Hasan, Mahmud Sami Muhammed Kamil, Ali Zeki Muhammed Ali.

Muhammed Seyyid Abdulhamid, Aşur Ahmed, Rabi Muhammed Ebubekr, Rabi Muhammed Abdullah, Garyani Akayle Naci, Ammar Abdurrahman Ramazan, Hasan Mendur Hasan, Muhammed Saffet Huseyni, Muhammed Nacih, Rabi Mahmud İsmail, Şaban Muhammed  Abdurrahim, Haccac Abdusselam, Mahmud Huseyin, Ali Muhammed Ahmed Abdulmuğis, Arafe Cuma Muhammed Ahmed Ebu Zeyd, Abdullah Husni Zeki Ahmed, Nacih Abdulazim Huseyin, Rıza Ali Salih, Semir Receb Huseyin Ali, Mustafa Ahmed Muhammed Mahrus, Cuma Muhammed es-Seyyid, Garyani Mendur Hasan Ahmed, Adil Mansur Miftah, Eymen Said, Muhammed Abdullah, Hasan Mubarek es-Seyyid Receb,  Seyyid Bahr Hasan Ahmed, Rabi Mustafa Umran Hasan, Ahmed Mustafa Muhammed İbrahim, Eşref Ahmed Muhammed Mebru, Ahmed Salah Zeki Abdulaziz, Ali Muhammed Ali et-Turki, Ahmed Muhammed Muhammed Kutub, Cemil es-Seyyid Ammar, Ahmed Abbas el-Fudayl, Subhi Ruşdi Hasan Ali, Taha Receb İbrahim Hasan,  Adil Abdulhamid Mahmud es-Sabir, Mustafa Ramazan Ali (Görme engelli), Ahmed Abdulfettah eş-Şair, Velid Ali Ahmed Marzuk, Muhammed Şaban Reşad Abdulhamid, Sirac Salahaddin Ali, Hamade Abdullah Ebul Hasan, Omar Abdulfettah Cabir, Sa'd Lutfi es-Seyyid Salih, Omar Arabi Marzuk Abdulgani, Iyd Cemal Kiylani Ahmed, Tevfik Huseyin Tevfik, Receb Bahr Muhammed Abdullatif, İslam Şaban Abdulbasıd, Taha Muhammed Ahmed Rıdvan, Mahmud Said Salim Muhammed Abdullah, Salah Hicazi Azyani Ali, Receb Muhammed es-Seyyid, Ahmed Abdulbasid Cad."

Kadınlardan müebbet hapsine karar verilenlerin ise Hena Cuma Gazzafi ve Hena Sennusi Ferac olduğu açıklandı.

Minya Ceza Mahkemesi, "şiddete teşvik ve karakollara saldırı" iddiasıyla yargılanan darbe karşıtı 681 kişiden 180 kişiye idam, 3 kişiye hem idam hem müebbet cezası vermişti. Aynı davadan 2 kadına sadece müebbet hapis kararı verilmiş, 496 kişinin ise beraatine hükmedilmişti. Kararın bir üst mahkemeye taşınabilme yolu ise açık bulunuyor.