Kevser, bol nimet anlamına gelen bir sözcüktür ve sure ismini bu kelimeden almıştır. Kur'an-ı Kerim'in en kısa surelerinden olan Kevser suresi, müşriklerin Peygamber Efendimiz (sav)'e yaptıklarıkötülüklere karşı teselli amaçlı gönderilip, çeşitli vaatlerde bulunulmuştur.

Mekke’de inmiştir. Medine’de indiğine dair rivayetler de vardır ve 3 ayettir.

 

Elif Lam Mim Ayetleri ve Anlamı

 

KEVSER SURESİNİN OKUNUŞU

Bismillahirrahmânirrahîm.

1-İnnâ a'taynâkel kevser
2-Fesalli lirabbike venhar
3-İnne şânieke hüvel'ebter

KEVSER SURESİNİN TÜRKÇE MEALİ

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

1-Muhakkak Biz, sana Kevseri'i verdik.
2-Sen de Rabbin için namaz kıl ve kurban kes!
3-Doğrusu sana kin besleyendir soyu kesik olan!