Ikra, Arapça bir kelimedir. Ikra; Hz. Muhammed (S.A.V) inen ilk Vahy'dir ve "Oku" anlamına gelmektedir.

Peygamber Efendimizin (S.A.V.) Allah’tan aldığı ilk mektuptur bu. Ve ilk mektupla gelen ilahi emir; Okudur. Mektubun sahibi Allah (C.C.), postacısı Cebrail (A.S.), alıcısı da peygamber (S.A.V.)’dir.

Bu İlahi emir gösteriyor ki; İslam Medeniyeti’nin vazgeçilmez prensibi okumaktır yani Ikra'dır. Çünkü dinin muhatabı akıl sahibi insanlardır. Aklın gıdası bilgi, bilginin anahtarı ise okumaktır.

İKRANIN GERÇEK ANLAMI NEDİR?

İkra , sadece “okumak” olarak çevrildiğinde gerçek anlamını yitirmektedir. Türkçede sadece üzerinden okumak olarak algılanan şey Arapçada tilavet kelimesi ile karşılanmaktadır. Oysa ikra , “karea” kökünden gelir ve yapısında anlayarak -düşünerek okuma anlamı vardır. Kıraat en kısa tanımla okuduğunu manalandırmaktır.

Biz ne yapmışız ? Allahın ikra , yani “oku ve anla” emrini sadece tilavete yani “yüzünden oku ve aktara” indirgemişiz. Onu okuyup anlamak ibadetken ; kelimedeki anlama boyutunu gizlemiş ve yalın bir okumayı ibadet saymışız.

Okumanın , anlamanın ve hayata aktarmanın en üst boyutu olan “tertil” ile okumayı bir kenara bırakmış , tecvit ile okumanın peşine düşmüşüz. İngilizce bir şiiri anlayarak okumak mı , yoksa anlamadan okumak mı değerlidir? Sizler bu durumu Kuran ile kıyas edin lütfen. Okunması , anlaşılması ve  hayata uygulanması için gönderilmiş bir kitap düşünün ki ulaşılamasın diye yükseklere konmuş , anlaşılamaz denmiş ve  okunması da sadece dile indirgenmiştir.

Kur’an da kıraat ederken euzu besmele yani kovulmuş şeytandan Allah’a sığınmamız isteniyor (16/98), fakat tilavette bunu yapmamız istenmiyor. Neden?

ÇÜNKÜ KIRAAT ; AKLIN , DÜŞÜNCENİN , AKLEDEN KALBİN , BEYNİN okumasıdır.

İKRA İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Oku.
Hz. Muhammed (s.a.a.)’e inen ilk vahiy. Oku anlamına gelir.
Kuran’ı Kerim’de geçmektedir. (İsra 14, Alak 1)

İKRA İSMİNİN İSTATİSTİKLERİ

İkra isminin kökeni: Arapça
İkra isminin cinsiyeti: Kız
İkra isminin renk sembolü: Pembe
İkra isimli kişi sayısı: Bilinmiyor
İkra isminin kullanım oranı: Bilinmiyor
İkra isminin harf sayısı: 4
İkra ismi Kuran’da geçiyor mu: Evet

İKRA İSMİNİN HARF ANALİZİ

İ: Kırılgan
K: Başarılı, unvan sahibi
R: Sert yapıya sahip
A: Atılgan-enerjik

İKRA İSMİ KOYULABİLİR Mİ, CAİZ MİDİR?

İkra ismi içerdiği anlamlar bakımından hiçbir sakınca içermemektedir.Bu yüzden yeni doğan bebeklere İkra ismi koymanın hiçbir sakıncası yoktur.