Ramazan ayı, Müslümanların hem oruç tuttuğu, hem de ibadetlerine, tavır ve davranışlarına daha çok dikkat ettiği bir ay. Bu anlamda İslami hassasiyetlerin en fazla gözlendiği ay da diyebiliriz. Zaten çarşı pazardan evimizdeki televizyona kadar pek çok farklılık bunu hissettiriyor. Peki Ramazan ayı Müslümanların için ne ifade ediyor? Ramazan ayında en çok neye dikkat edilmesi, özen gösterilmesi gerekir. Ramazan ayının önemi ve neler yapılmasına gerektiğine dair sorularımızı Ondokuzmayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Okuyan cevaplandırdı.

Ramazan ayı Müslümanlar için ne ifade etmeli?

Ramazan bir eğitim ayı diyebiliriz. Öyle tanıtırız.  Ramazan bizim için Kur'an’la buluşma ayıdır. Kur'an’ı hayatın merkezine alma, Kur'an’la konuşma, Kur'an'la yaşama ayıdır. Allah-u Teâlâ’nın insanoğluna gönderdiği son ilahi mesajı insanlıkla buluşturmasının karşılığında bir teşekkür ifadesi olarak oruç tutarız. Oruç bir teşekkür ifadesidir. Aynı zamanda bir eğitim süreci olduğu için, Kur’an’ın insanoğluna açlara ve açlığa dair daha duyarlı olmasını, bunların farkına varmasını öğrettiği bir kamp sürecidir ama kalan 11 ayın da Kur’an’la ve bu duyarlılıkla geçirilmesini sağlayacak bir kazanım ayıdır. Kur’an’ın indiği ay olması itibariyle ‘Ramazan Müslümanı’ olmak diye bir iddiamız vardır. Ramazan Müslümanı olmak, Ramazan’da Kur’an’la buluşmayı öncelediği için, hayatın her alanında bir Kur’an seferberliği ortaya koymak gibi bir amacı da beraberinde getirir. Oruç Kur’an’da, Bakara suresi 183. ayette takvaya yatırım yapan, takvayı önceleyen bir gerekçeyle sunulur. Orada da verilmek istenen temel mesaj; insanların, müminlerin müttaki olmasını, daha duyarlı olmasını sağlamaktır. Duyarlılık hem açlığa, hem açlara karşı, hem hayatı birlikte paylaştığı bütün yaratıklara karşı, daha bir özenli ve dikkatli olmasını gerektiren bir duruştur.  Müttaki olmak başkalarına karşı sorumluluğunu bilmek anlamına geliyor. Oruç onun için çok ciddi bir ibadettir. Ama Ramazan’dan da oruçtan da, teravihlerden, bayram meşguliyetlerinden çok daha önemli olan bu ayda Kur’an’la buluşmaktır.  Kur’an’ı hayat yansıtacak bir değişim ve dönüşüme aracı olması hedeflenir. O itibarla oruç ve Ramazan yeni bir bilinçle buluşma zamanıdır. Yeniden silkinip fıtratla buluşmanın, Allah’ın kodlarına geri dönmenin ve Ramazan sonrasına bunu yansıtmanın yaşandığı bir zaman dilimidir, bir projedir. Hiçbir şekilde Ramazan böyle bir eğlence ayı, yemek çeşitliliğini ortaya koyma, yemekleri yarıştırma ayı değildir. Ramazan, ‘nasıl tok kalabilirim’in konuşulduğu bir zaman dilimi değil, tam aksine açları hatırlamaya endeksli bir eğitim ayıdır. Plan ve proje yapma, dünyayı ahiretin tarlası yapabilecek bir duyarlılığa dönüştürme ayıdır. Bunu yapabilmenin bir tanecik yolu var; o da Kur’an’ın anlattığı İslam’ı, Hz. Peygamber’in yaşadığı İslam’ı kendi hayatımıza taşıyabilmektir diyebiliriz.

Ramazan’da Kadir Gecesi’ni duaların kabul edildiği bir gün olarak biliriz. Duayı Ramazan ayına sıkıştırmak pek doğru değil ama genelde Ramazan ayında böyle bir hassasiyet sözkonusu. Bu anlamda dua ve Ramazan arasında nasıl bir ilişki var?

Dua literatürümüzde kelimelere sıkıştırılmış, daha şiirimsi cümlelerden oluşan bir sesleniş olarak kabul edilir. Ama bizim için dua; Allah’ın farkına varma ve hayatı Allah’la yaşamanın bilincinin adıdır. O itibarla bu bilinci elde etme gayreti ortaya koyulduktan sonra dua müminin Allah’a yakarışı olacağı için Allah’ın ondan neler istediğini önceden fark etmesidir. O istediklerinin hayata yansıtılma pratikleri ve fedakârlıklar ortaya konulduktan sonra, Rabbimiz’den ilerisi için yardım talebinde bulunma ve yapılan iyilikleri Cenab-ı Allah’ın kabul etmesi için ortaya konulmuş bir yakarış biçimidir. Ama iki tarafı vardır. Önce ilgili konuda gereken fedakarlığı yapmak, ardından o fedakarlıkla alakalı Rabbimizden yardım talebinde bulunmak. Yani dua sonucu değiştirir mi, değiştirmez mi biz onları bilmeyiz? Ama şunu çok iyi biliyoruz ki, dua kabul edilmiş bir ibadet sayılır. Çünkü duada Allah’ı hatırlamak bir ibadettir. Allah’ı hatırlayanlar Allah’la birlikte olmanın değerini, kıymetini, önemini far edebilen adamlardır. O nedenle dua bir yakarış olmanın ötesinde bir fedakârlık ortaya koyma ve bu fedakârlığı da hayatın tamamına yansıtma duyarlılığıdır. Kadir Gecesi, bunun önemli zamanlarından biridir. Ancak Kadir Gecesi’ni kıymetli yapan o gecede Kur’an’ın indirilmeye başlanmasıdır. İçinde Kur’an’ın konuşulmadığı, Kur’an’ın yaşanmadığı, Kur’an’ın gündem yapılmadığı ne bir gecenin ne bir gündüzün kadir ve kıymetinden söz edilemez. Onun için vahiyle buluşuyorsa insanoğlu o buluşmaların her biri onun için bir dua mesabesindedir, bir kadir mesabesindedir. İnsanlar kadir ve kıymeti Allah’ın dediklerinde arar ve orada bulurlarsa onun bir anlamı olur. Yoksa Kadir Gecesi salt birkaç saatlik zaman diliminden ibaret değil, hayatın tamamını kuşatabilecek bir vahiyle buluşma duyarlılığıdır. Bu duyarlılık duaya dönüşürse vahiyle buluşmanın insana getireceği getiriler noktasında, büyük katkılar sunacağı muhakkaktır.  
Dua insanın yaratılış gayelerinden bir tanesidir. Tıpkı kulluk yaratılış gayelerimizden biri olduğu gibi… Duayı ertelenemez ve ötelenemez bir fedakârlık olarak görerek ve dua yapacak alt yapıyı, fedakârlıkları yerine getirmiş olmak gibi bir hassasiyetle kavrarsak, meseleyi kelimeler ve şiirlerden, fedakarlık ve hayat dönüştürürsek; duanın var ediliş amacını, yani Allah’la birlikte olma ve onu hatırında tutma duyarlılığını da elde etmiş oluruz.