Avni Lifij (1886-1927), Osmanlı Imparatorluğu'nda Batı tarzı resim anlayışının yaygınlaşmasında öncü bir rol üstlenen 1914 Kuşağı'nın önde gelen figürleri arasındadır. Lifij, Çerkes-Vibih kökenli yoksul bir ailenin oğlu olarak dünyaya geldi. Fatih Aşıkpaşa Mahallesi okulundaki ilkoğreniminin ardından bugünkü Istanbul Lisesi'nin temellerini oluşturan Numune-i Terakki Mektebi'ne gitti; ancak, muhtemelen verem başlangıcı olan hastalığı nedeniyle öğrenimine ara verdi. Okuma yazma bilmeyen ve geleneksel bir anlayışa sahip olan babası Abdullah Efendi'nin itirazlarına rağmen kendi çabalarıyla dil öğrenmeye yöneldi. Fransızca dersleri aldığı Macar asıllı İskender Ferid Bey'in ve o dönem Ayasofya'da çalışmalar yaparken tanıştığı Fransız mimar Henri Prost'un tavsiyeleriyle resimlerini Sanayi-i Nefise Mektebi Müdürü Osman Hamdi Bey'e gösterdi; o da yeteneğinden etkilendiği genç sanatçının Şehzade Abdülmecid Efendi tarafindan Paris'e gönderilmesini sağladı.

Resim

Abdülmecid Efendi'den aldığı bursla 11 Ocak 1909'da Paris'e giden ve burada l'École nationales supérieure des beaux-arts bünyesinde Fernand Cormon atölyesinde öğrenim gören Lifij, Fransa'da kaldığı süre boyunca sanatsal arayışlarını akademik eğitiminin ötesine taşıdı. 19. yüzyılın önemli duvar ressamlarından Pierre Puvis de Chavannes'ın eserlerini inceledi, dönemin önde gelen ressamları Jean-Jules-Antoine Lecomte du Nouy ve Octave Dennis Victor Guillonnet'nin atölyelerine devam etti; Guillonnet'yle dostluğunu 1911'de İstanbul'a döndükten sonra da devam ettirerek ressamla uzun yıllar mektuplaştı. Bu isimlerin dışında, dönemin hem yerel hem de uluslararası kültür ve sanat figürleriyle yakın ilişkiler içinde oldu: Henri Prost' la temasını sürdürdü, yolu ressam Albert Mille, fotoğrafçı Maurice Meys, yazar Baha Said ve şair-yazar Ahmed Haşim'le kesişti.

Resim

Bu isimlerin bir çoğuyla yazışmalarından, sanat eğitiminin nasıl olması gerektiği üzerine düşündügü anlaşılan Lifij, bu alanda da öncülük yaptı: Sanayi-i Nefise Mektebi'nde bir disiplin olarak dekoratif sanatların yerleşmesi için çalışmalarda bulundu, hayatının sonuna kadar bu bölümde ögretmenlik yaptı. Sanatçı ve eğitimciliğinin yanı sıra, ilk kez bu sergi için bir araya getirilen, sanat eleştirisi, felsefe, sanat eğitimi gibi konulardaki yazılarıyla da Türkiye sanatına katkıda bulundu.

 

SERGİ HAKKINDA

15 Ekim 2019-12 Ocak 2020 arasında gerçekleştirilecek "Avni Lifij Çağının Yenisi" sergisi, sanatçının otoportre, poşad, manzara, figürlü kompozisyon gibi farklı türleri içeren geniş bir yelpazeye yayılmış üretiminin yanı sıra kültür politikaları, sanat eleştirisi, fotoğraf gibi alanlardaki çalışmalarını da müze ortamına taşıyor. Avni Lifij'i kültür insanı kimliğiyle odağına alan "Avni Lifij Çağının Yenisi" 1000'e yakın yağlıboya resim, etüt, desen, eskiz, poşad, fotoğraf, arşiv malzemesi ve kişisel eşyayla sanatçımın hayatına ve sanatına ayrıntılı bir bakış sunuyor. Sanatçinın kimliğini Türkiye'de ilk kez tüm yönleriyle, bütünlüklü olarak değerlendirerek, mensubu olduğu 1914 Kuşağı ve Türkiye sanat tarihindeki öncül konumunu aydınlatmayı amaçlıyor.

Resim

Sanatçinın eşi Harika Lifij ve sonrasında yeğenleri başta Şazi Sirel ve Belkis Aksoy olmak üzere günümüze kadar titizlikle korunarak ulaştırılan benzersiz resim ve çizim koleksiyonu ile arşiv malzemeleri; ilk kez sanatçının başyapıtlarıyla beraber sergileniyor. Avni Lifij'in yoğun üretimini yansıtan seçkide Sakıp Sabancı Müzesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Resim ve Heykel Müzesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesindeki Ankara Resim ve Heykel Müzesi, Milli Kütüphane koleksiyonları ve özel koleksiyonlarda bulunan, Türk resim tarihinin başyapıtları arasında yer alan Avni Lifij eserleri bir araya getiriliyor. Pipolu Adam: Sanatkârın Kendi Portresi, Mareşal Fevzi Çakmak'ın Portresi, Alegori, Sanatkârın Kendi Portresi gibi uzun zamandır sergilenmemiş ve özel koleksiyonlardan daha önce hiç sunulmamış Avni Lifij eserleri izleyiciyle buluşuyor.

Resim

“Avni Lifij Çagının Yenisi" sergisinde sunulacak poşadlari, onun İstanbul ve Anadolu tasvirlerinde yakaladiğı özgün dilin gelişimini izlemeyi mümkün kılacak. Sanatçının yeterince bilinmeyen fotoğraf alanındaki çalışmalarına ışık tutmak üzere, Sirel ailesinin arşivinde yer alan tüm cam negatifler ve fotoğraflar bir araya getirilecek ve bazilarina temel oluşturdukları poşadlarla beraber sunulacak. Avni Lifij'in sanat hayatında belirleyici bir noktada olan ve hayatınin farklı dönemlerini yansitarak, kendini konumlandırdığı noktaya dair göstergeler içeren otoportreleri birlikte sergilenecek.

 

S.U. Sakıp Sabancı Müzesi hakkında genel bilgi

Atlı Köşk'ten Sakip Sabaneı Müzesi'ne... Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi (SSM), Istanbul 'da Boğaziçi'nin en eski yerleşimlerinden Emirgån'dadır/ Müzenin 1848-84 arasında Osmanlı devlet denize uzanan arazisi adamlarının mülkiyetinde kalmış, daha sonra kısa bir süre Karadağ Sefareti olarak kullanılmıştı. Bahçesindeki at heykelinden dolayı Atlı Köşk diye bilinen yapıyı, MiSırhı Hidiv ailesi mensubu Prens Mehmed Ali Hasan (6.1945), ltalya Mimar Edoardo De Nari'yel925'te yaptırmıştır. Prensin ölümü üzerine oğulları Prens Mehmed izzeddin Hasan ve Prens ismail izzeddin Hasan'a miras kalan köşkü, işadamı Hacı Ömer Sabancı (o.1966) içindeki bazı değerli eşya ve mobilyalarla birlikte 1951'de satın almıştır. Atlı Köşk 1998'de içindeki koleksiyon ve eşyalarla birlikte müzeye dönüştürülmek üzere Sabancı Üniversitesi'ne tahsis edilmiştir.

Atlı Köşk'e modern bir galerinin eklenmesiyle 2002'de ziyarete açılan müzenin sergileme alanları, 2005'te genişletilerek teknik düzeyde uluslararası standartlara kavuşturulmuştur.

 

Müze giriş bedeli

Vatandaş: 35 TL

Öğrenci : 25 TL

Çarşamba günleri : Ücretsiz

olarak uygulanmaktadır.