Ömer Lekesiz’in Batı sanatı, İslam sanatı, mevcut sanat ortamı üzerine Yeni Şafak gazetesinde yazdığı yazılardan yapılan seçmeleri ve yine sanat konusunda çeşitli etkinliklerde sunduğu tebliğleri içeren Sanat Bizim Neyimize adlı kitabı Profil Yayınları'ndan çıktı.

 

Temsili ve görsel sanatlarla ilgili kültürel zihniyete, bu zihniyetteki bozulmaya, sanat ortamındaki yozlaşmaya, taklitçiliğe, muhafazakarlaşmaya, ticarileşmeye mahsus önemli belirlemelerin yer aldığı Sanat Bizim Neyimize adlı kitapta aynı zamanda mezkur konularda doğru bir dilin inşa edilmesine yönelik çaba da önce çıkmaktadır.