Yeni Şafak yazarı Akif Emre, Türkçülük yapmayaınların bile Kürtçü şeklinde itham edildiklerini söyledi.

İslamcıların Kürt sorununa takındığı tavırla ilgili görüşleri değerlendiren Emre, "Herkes bilir ki; Türkiye'de İslamcılık dediğimiz geniş yelpazenin önemli unsurları sosyolojik olarak da, entelektüel olarak da Kürt kökenli ama Kürtçü olamayanlardır. Tıpkı Türkçülük yapmayan ve bu nedenle de resmi çevrelerce Kürtçü olmakla itham edilen Türkler gibi. Mesela, Said-i Nursi bir yana, Sezai Karakoç ve Diriliş çevresinin resmi çevrelerin nezdinde, Kürtçü muamelesi görmesi gibi" dedi.

İslamcılık Kürt/lük karşıtlığı üzerine kurulu her söylemin Türkçülükten ziyade Kürtçülüğe ve Kürtlerin sekülerleştirme projesine dönüşen Kürt ulusçuluğuyla bir yerde buluştuğuna dikkat çeken Emre, "İslamcıları zaafları, hatalarıyla eleştirme, öz eleştiri yapma zorunluluğu bir yana, muhayyel bir İslamcılık üzerinden İslamcılığı salt Türk olgusu üzerinden okumak son derece hatalıdır. Said-i Nursi'yi Türkleştirmek gibi ucube çıkışlar ise bu bağlamda kale bile alınamaz ve bu eğilimler bilinen çerçevede İslamcılıkla ilişkilendirilemez" şeklinde yazdı.

Risalehaber