623 Yıllık Osmanlı Devleti Sona Erdi ‘Saltanat Kaldırıldı’(1922)

Osmanlı Devleti’nin resmi kuruluş tarihi olarak 1299 tarihi kabul edilir. Küçük bir beylik olarak siyasi tarihe adım atmış hızla yükselerek 16.yüzyılda zirveye tırmanmıştı. Üç kıtada hüküm süren Osmanlı Devleti 1774 Küçük Kaynarca Antlaşması ile dağılma sürecine girmişti. Bütün bir 19. Yüzyıl boyunca emperyalistlerin kışkırttığı milliyetçilik isyanları ile uğraşmıştı. İsyanlar ve Rus saldırıları devlete toparlanma fırsatı vermemişti. Son olarak I.Dünya Savaşından da yenilgi ile ayrılınca 30 Ekim 1918 Mondros Ateşkes Antlaşması ile bitkisel hayata girdi. Milli Mücadelenin başarıya ulaşmasından sonra TBMM aldığı bir kararla 1 Kasım 1922’de saltanatı kaldırdı. Böylece Türk Tarihinin en uzun ömürlü devleti Osmanlı Devletinin 623 yıllık yaşantısı da resmen sona ermiş oldu.

Türk Tarihinin İlk Resmi Gazetesi Yayınlandı (1831)

II. Mahmut’un fermanı ile yayın hayatına başlayan ilk Türk resmi gazetesi Takvim-i vekayi 1 Kasım 1831’de yayın hayatına başladı. Beş bin adet basılan ilk gazetenin o günkü konusu II. Mahmut’un Çanakkale gezisi, Şehzade Abdülmecit’in derse başlaması ve Arnavutluk isyanı ile ilgili gelişmelerden oluşuyordu.

Yeni Türk Alfabesi Kabul Edildi (1928)

TBMM 1 Kasım 1928 Tarihinde aldığı bir kararla Latin alfabesi esas alınarak düzenlenmiş olan yeni Türk alfabesini yürürlüğe koydu.

Mustafa Kemal İkinci Kez Cumhurbaşkanı Seçildi (1927)

Üçüncü dönemine başlayan TBMM, 1Kasım 1927’de Mustafa Kemal’i ikinci kez cumhurbaşkanlığına seçti.

Çeçenistan Bağımsız Oldu (1991)

Çeçenistan’da seçimler ile oluşan yeni meclis Çeçenistan’ın 1 Kasım 1991’de bağımsızlığını ilan etti. Boris Yeltsin Çeçenistan’ın bağımsızlığını tanımayarak bölgeye askeri birlikler sevk etmeye başladı. Çeçenistan Devlet Başkanı Cahar Dudayev mücadele için hazırlanmaya başladı.

1958- Şair Yahya Kemal Beyatlı, 74 yaşında İstanbul’da öldü.

1992- Cihan Haber Ajansı (CHA) kuruldu.

2007 - Birleşmiş Milletler’in Genel Kurul toplantısında alınan bir kararla, 2008 yılında başlamak üzere, tüm dünyada otizm konusunda farkındalık yaratmak ve sorunlara çözüm bulmak amacıyla, her yıl 2 Nisan tarihi Dünya Otizm Günü olarak kabul edildi.