Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ''Nüfus Projeksiyonları, 2013-2075'' araştırmasının sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, Türkiye nüfusu 2023 yılında 84 milyon 247 bin 88 kişi olacak. Nüfus 2050 yılına kadar yavaş bir artış göstererek en yüksek değerini 93 milyon 475 bin 575 kişi ile bu yılda alacak. 2050 yılından itibaren düşmeye başlayan nüfusun 2075 yılında 89 milyon 172 bin 88 kişi olması bekleniyor.

Yaşlı nüfus oranı 2023 yılında yüzde 10,2'ye yükselecek
Sonuçlara göre, demografik göstergelerdeki mevcut eğilimler devam ettiği takdirde Türkiye nüfusu yaşlanmaya devam edecek.

2012 yılında yaşlı nüfus olarak tabir edilen 65 yaş ve üzerindeki nüfus 5,7 milyon kişi, bunların toplam nüfusa oranı ise yüzde 7,5 iken, 2023 yılına gelindiğinde bu nüfus 8,6 milyon kişiye, oranı ise yüzde 10,2'ye yükselecek.

2023 yılında Türkiye nüfusunun yarısı 34 yaşın üzerinde olacak
Türkiye nüfusunun ortanca yaşı 2012 yılında 30,1 iken 2023'te 34'e çıkacak.
Geçen yıl erkeklerde 29,5 olan ortanca yaş, 2023 yılında 33,3'e, kadınlarda ise 30,6 olan ortanca yaş, 2023 yılında 34,6'a ulaşacak.

Türkiye nüfusunun ortanca yaşı 2050'de 42,9 ve 2075'te 47,4 olacak. Erkeklerde 2050'de 41,8 olacak olan ortanca yaş 2075'te 46'ya, kadınlarda 2050'de 44'e ve 2075'te 48,7'ye yükselecek.
 

İstanbul'un nüfusu 2023 yılında 16,6 milyon
Araştırmanın sonuçlarına göre, 2023'te, 2012 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına kıyasla 60 ilin nüfusu artarken, 21 ilin nüfusu azalacak. Nüfusu en fazla olan 4 ilin sıralamasında ise bir değişiklik olmayacak.

İstanbul'un nüfusu 16,6 milyona yükselirken, Ankara'nın nüfusu 5,9 milyon, İzmir'in nüfusu 4,4 milyon, Bursa'nın nüfusu da 3,1 milyon olacak. 2012'de en büyük beşinci il olan Adana'nın yerini ise 2,6 milyonluk nüfusu ile Antalya alacak.
 

Sinop, ortanca yaşı en yüksek il
2023 yılında ortanca yaşı en yüksek olan il 44,4 ile Sinop olacak. Sinop'u 42,9'luk ortanca yaş değeri ile Çorum, 42,8'lik ortanca yaş değeri ile Giresun, 42,4 ortanca yaş değeri ile Kastamonu, 42,2 ortanca yaş değeri ile de Zonguldak izleyecek.

En düşük ortanca yaş ise 2012 yılında 18,5 ile Şırnak'ta iken, 2023 yılında 20,8'lik değeri ile Şanlıurfa'da olacak.

Şanlıurfa, 2023'te yüzde 38,6 ile çocuk nüfus oranının en yüksek olduğu il olacak
Geçen yılın sonuçlarına göre, çocuk nüfus (0-14 yaş grubu) oranının en yüksek olduğu il yüzde 42 ile Şırnak iken, Şırnak'ı yüzde 41,5 ile Şanlıurfa takip ediyor. 2023 yılında ise Şanlıurfa, yüzde 38,6 ile çocuk nüfusun en yüksek olduğu il olacak. Şanlıurfa'nın ardından ise yüzde 35,2 ile Ağrı gelecek.
Sonuçlara göre, 2023 yılında Ağrı'yı ise yüzde 34,7 ile Şırnak, yüzde 34,4 ile Muş, yüzde 33,1 ile de Siirt izleyecek.

2075'te yaşlı nüfusun toplam nüfusa oranı yüzde 27,7
2023 yılında 8,6 milyon olan yaşlı nüfus (65 ve üzeri yaştakiler) 2050'de 19,5 milyona, 2075'te ise 24,7 milyona çıkacak. Yaşlı nüfusun toplam nüfusa oranı da 2023'te yüzde 10,2'ye, 2050'de yüzde 20,8'e, 2075'te ise yüzde 27,7'ye yükselecek.

2075'te 140,7 milyon nüfusa ulaşma ihtimali
Araştırmanın sonuçlarına göre, Türkiye'de toplam doğurganlık hızı 2050 yılına kadar kademeli olarak 3'e ulaşır ve 2075 yılına kadar sabit kalırsa, 2075 yılında nüfus 140,7 milyon olacak.
Araştırmada, Türkiye'nin doğurganlık hızında yaşanacak değişimin nüfus büyüklüğüne, yaş yapısına ve diğer demografik süreçlere etkisi temel projeksiyon senaryosu haricinde 2 farklı senaryo ile incelendi.
Bu senaryolar arasındaki temel farklılık, yıllar itibariyle kadın başına düşen ortalama çocuk sayısındaki değişim oldu.

Senaryolar şöyle:
''Senaryo 1 (Temel Senaryo): Toplam doğurganlık hızının doğal akışı içinde azalıp 2050 yılında 1,65'e düştüğü ve 2050 yılından sonra artışa geçip 2075 yılında 1,85'e ulaştığı doğurganlık senaryosu.
Senaryo 2: Toplam doğurganlık hızının 2020 yılında 2,11'e, 2050 yılında 2,5'e ulaşacağını ve 2075 yılına kadar sabit kalacağını varsayan kademeli artan doğurganlık senaryosu.
Senaryo 3: Toplam doğurganlık hızının 2050 yılına kadar kademeli olarak 3'e ulaşacağını ve 2075 yılına kadar sabit kalacağını varsayan artan doğurganlık senaryosu.''
 

Türkiye nüfusu, dünya ülkeleri arasında 2075 yılında 24. sıraya düşecek
Birleşmiş Milletler'in 2012 yılı nüfus projeksiyonlarına göre, dünya nüfusu yaklaşık 7 milyar 52 milyon kişi. Geçen yıl dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 1,1'ini oluşturan Türkiye ise nüfus bakımından dünyanın en büyük 18. ülkesi.

Sonuçlara göre, 2050 yılında dünya nüfusu 9 milyar 306 milyon kişi olurken, temel nüfus projeksiyon senaryosuna göre Türkiye 20. sıraya gerileyecek.
2075 yılına gelindiğinde de dünya nüfusu 9 milyar 905 milyon kişiye yükselecek, Türkiye'nin sıralamadaki yeri ise 24 olarak değişecek.

Nüfus Projeksiyonları, 2013-2075

Sonuncusu 2008 yılı ADNKS ve 2008 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması sonuçlarına göre yapılan nüfus projeksiyonları, kayıt sistemlerinden elde edilen doğum ve ölüm verilerinde meydana gelen gelişmeler ve ADNKS'den elde edilen göç istatistikleri serisi oluşması ve ulusal ve uluslararası ihtiyaçları karşılamak amacıyla güncellendi. Projeksiyonlara ilişkin çalışma, ilgili üniversite ve kurumlardan katılımcıların da içerisinde bulunduğu bir çalışma grubu tarafından yürütüldü.

2012 yılı ADNKS sonuçları baz alınarak yapılan nüfus projeksiyonları, Türkiye toplamı ve 81 il için üretildi. Türkiye için tek yaşlarda 2075 yılına kadar projeksiyon yapıldı. Türkiye'de büyük ihtiyaç duyulan il projeksiyonları ilk kez resmi düzeyde üretildi.

Tüm illerin 2013-2023 yılları arasındaki nüfus değişimleri, mevcut nüfus olaylarının eğilimleri analiz edilerek projekte edildi ve tüm iller için nüfus projeksiyonları üretildi. Ayrıca, farklı doğurganlık düzeylerine göre nüfus projeksiyonları da yapıldı.

AA