Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından koruma altında tutulan flamingoların üremek için geldiği Tuz Gölü'nde, yumurtadan çıkan yavruların tuz örtüsü üzerinde başlayan yürüyüşü eşsiz güzellikte görüntüler sunuyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakanlığa bağlı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü nesli tükenme tehlikesi altındaki kuşların korunması ve izlenmesi amaçlı çalışmaların etkinliğini ve sürekliliğini sağlamak için faaliyetlerine devam ediyor.

Bu kapsamda Bakanlık, kuşların sayı ve durumlarını ortaya koyarak envanter çalışmalarına temel oluşturmak amacıyla ekosistemin güncel durumu ve bundan kaynaklı sorunların hayvanlar üzerindeki etkisini görmek, popülasyonlarının araştırılmasında veriler elde etmek için 2016'da yaptığı, flamingo türü kuş kolonilerinin sayım çalışmalarını 2017'de de sürdürüyor.

On bin çift flamingo kuluçkaya yatıyor

Flamingoların en önemli üreme alanından Tuz Gölü'ndeki Özel Çevre Koruma Bölgesi çamur adalarında yılda ortalama on bin çift flamingo kuluçkaya yatarken, Türkiye'deki ve Batı Palearktik'teki (Avrupa, Asya ve Kuzey Afrika'yı içine alan bölge) söz konusu kuşların varlığının devamlılığı için buradaki üreme kolonilerinin korunması büyük önem arz ediyor.

Üremek için her yıl olduğu gibi bu yıl da Tuz Gölü'ne gelen flamingolar ve yavrularının tuz örtüsü üzerindeki yürüyüşleriyle görsel şölen başladı.