Dünyanın kadim medeniyet havzalarından biri olan, ilahi mesajın da sıklıkla insanlara ulaştırıldığı, pek çok peygamberin uyarıcılığına merkezlik etmiş olan Mısır, insanlık tarihinde hem küfrün hem de ilahi mesajın beşikliğini yapmıştır. Aynı topraklar bir tarafta kendilerini ilah olarak ilan eden firavunlar görmüş, diğer taraftan da Hz. Musa, Hz. Yusuf, Hz. İbrahim’le Allah’ın insanlar için gönderdiği hakkın hayat bulmasıyla önemli değişim merkezi olmuştur. Bir yanda küfrün zirve yaptığı zamanlar, bir yanda hakkın hâkim olduğu zamanlar.

İnsanlığın medeniyet tarihinde önemli yeri olan bu topraklar sürekli egemenlerin gözdesi olmuştur. Hem ilahi adaletin toplumların yüzünü güldürdüğü dönemler yaşamış, hem de zorba firavunların zulüm ve haksızlıkları ile yoksul ve sefil günleri görmüştür. Yeryüzünde en kanlı diktatörler Mısır topraklarında görülmüştür. Kendilerini ilah ilan eden firavunlar, ilahlıklarını kabul etmeyen ve iman etmeyenlerin kol ve bacaklarını çaprazlama kestiren en kanlı zalimlere bu topraklar şehitlik etmiştir.

Bir yandan da peygamberler tarihine baktığınız zaman Mısır topraklarının ilahi mesajla medeniyet kurulduğu ve huzurun ve adaletin adeta simgeleştiği havza olmuştur. İdris, İbrahim, Musa, Harun, Yusuf peygamberlerle gönderilen ilahi mesajlar Mısır’da firavunlar sülalesinin yaptıkları baskı ve zulümleri sona erdirmiştir. Hz. Ömer döneminde ise son ilahi mesajın gönderildiği İslam’la tanışmıştır.

20. yüzyılda Mısır, emperyalist ve küresel güçlerin piyonları tarafından zulüm ve baskı altında yönetilmiştir. Çağdaş firavunlar, Nasır, Enver Sedat, Mübarek Mısır’ın eski yöneticileri firavunlar gibi baskı ve zulüm dönemini yaşattılar.

Buna karşılık Mısır’da Hasan el Benna’nın başlattığı İhvan (Müslüman kardeşler) hareketi Mısır halkı ile toplumsal kucaklaşmayı başardı. İhvan kurucusu Benna, İhvan hareketinin fikri liderlerinden Seyyid Kutub, İhvan’ın kuruluşundan günümüze kadar hem Mısır halkını hem de İslam coğrafyasında pek çok insanı ve yapıyı etkilemiştir.

İhvan 2012 yılında yapılan seçimle yönetime geldi. Muhammed Mursi cumhurbaşkanı oldu. Batı Mursi’nin cumhurbaşkanlığındaki ihvandan rahatsızlık duyuyordu. Tüm İslam coğrafyasında ABD ve Batıya karşı direniş bilinci elde edilmişti. Mısır’da da bu bilincin İhvan yönetimiyle güçleneceğini düşünen modern dönemin işgalcileri 2012’de iktidara gelen Muhammed Mursi’yi darbeci Sisi ile yönetimden düşürdüler. Çağımızın küresel firavunlarının göz yummasıyla, yerli bir firavun tarafından Mısır’daki darbe ile insan hak ve özgürlükleri ayaklar altına alındı. Pek çok insan katledildi. Böylece Mısır’da küresel işgalcilerin İslam’a ve Müslümanlara karşı savaşında yeni bir cephe daha açıldı. 
2013 yılında darbeyle Cumhurbaşkanlığından indirilen Muhammed Mursi, idama mahkum edildi. Ancak mahkeme sürecinde canını kurtarması için kendisine önerilen pişmanlık tekliflerini kabul etmeyerek itiraz etti. 19 Haziran 2019’daki duruşmasında şehit oldu.  İslam coğrafyasında, yönetimler hariç bütün Müslümanları derinden etkileyen bir ölümdü Mursi’nin şehadeti. Allah şahitliğini kabul eylesin.

İlahi Mesajın Beşiği Mısır

Asiye’yi firavunun sarayında yetiştiren toprakların, Musa’yı koynunda saklayıp kurtuluşa hazırlayan Nil'in, Yusuf'a egemenliği tattıran Mısır'ın toprakları, el Benna ile başlatılan, Seyyid Kutup’la bayraklaşan, İhvan geleneğini günümüze taşıyan Mısır'ın devrimci, mücadeleci, zulme başkaldıran, direnen güzel insanları eliyle çağdaş firavunların yerlerinden edileceğine şahit olacaktır. Kayıplar olacaktır. Ancak ben inanıyorum ki; Mısır halkı yeise kapılmadan yola devam edecektir. İnşallah! Unutmayalım ki Allah inananlarla beraberdir. Firavunun sarayında inanan bir kişi olan eşi Asiye Rabbine şöyle dua ediyordu: “Allah (cc) iman edenlere de Firavunun zevcesini bir misal olarak getirdi. O vakit o ‘Ya Rabbi bana katında cennette bir ev yap! Beni firavundan ve onun kötü amellerinden kurtar! Beni o zalimler gûruhundan selamete çıkar!’ demişti." (Tahrim, 66/11) Bu tavrıyla Kur’an’da kendisinden bahsedilen bir mümine kişi olmuş, Rabimiz onu ödüllendirmişti.

Zulüm Sonsuza Kadar Süremez

            Mısır, kadim zamanlarda(!) “Ben sizin tanrınız değimliyim?” diyen firavunlar, kendisine secde ettiren firavunlar, kendisini tanrı kabul etmeyenlerin kol ve bacaklarını çaprazlama kestiren firavunlar, tahtının yok edileceği bilgisine yorumlattığı bir rüya sonunda toplumun beşikteki erkek çocuklarına varıncaya kadar katleden firavunlar; çağdaş zamanlarda da baskıya, zulme boyun eğmeyen öncüleri idam ettiren, özgürlüklerini elinden alan nice firavunlar gördü. Ancak kadim zamanlarda ilahi mesajı algılayıp mücadele verenler nasıl Mısır’da medeniyet kurmuş, firavunların zulmüne son vermişlerse, o medeniyetin günümüzdeki temsilcileri de çağdaş firavunların yıkılışını tüm dünyaya göstereceklerdir. Özgürlük düşmanı tüm dünya firavunlarına karşı mücadele verenler, yaptıkları karşı duruşun karşılığını mutlaka göreceklerdir.

Hz. Musa ile özgürlüğüne kavuşan Mısır halkı, Hz. Yusuf ile egemenliğe ulaşan ilahi mesajın takipçileri olan çağdaş dünya Müslümanları, tevhit şuuru ile direnme bilinci kazanmış bir coğrafyanın çocukları, yerli firavunları da alaşağı edecektir. Yeryüzündeki tüm zalimleri yerlerinden etmek, zulümlerine son vermek, sorumluluklarını unutmadan gereğini yapan Müslümanların elindedir.  

Darbelere ve darbecilere karşı “uyan, diren, özgürleş” sloganı dünya Müslümanlarının dillerinden hiç düşürmedikleri direniş sözcükleri olarak bilinçlenme çalışmalarında önemli duruş sergilenmesine destek vermektedir.

Şu iyi bilinmelidir ki; zulümle abad olunmaz. Zulüm baki değildir.

Şehitler cennet karşılığı canlarını verenlerdir!

Ölümü bir yok oluş değil yeni bir hayatın başlangıcı sayan, Allah yolunda öldürülenlerin ise ölü olmadıkları, onların Allah katında ödüllendirileceği bilgisiyle yetişen ve yetiştirilen inananları dünya tarihinde zalimler, soykırımcılar yok edememişlerdir.

Kendisini Allah’a adayarak cennetin çocukları olmaya azmetmişlerin ellerindeki bayraklar hiçbir zaman düşmemiştir. 

Cennete ulaşan çocukların taşıdığı bayrakları yeryüzünde hep dalgalanmıştır.
Bugün Mısır’da dalgalanan bayraklar da cennete ulaşmış çocukların bayraklarıdır.
Kendilerini Allah’a adamış cennetin çocukları var olduğu sürece – ki daima var olacaklardır—emperyalist işgalciler ve yerli uşaklarının yaptıkları saldırılar da diğerleri gibi hüsranla sonuçlanacaktır.

Mursi kardeşimizin şahadeti mübarek olsun!

Cennete ulaşmanız, yeryüzünde Müslümanların mücadele bilinçlerinin artmasına, safların sıklaştırılmasına, ayırımcı düşüncelerin son bulacağına sebep olacaktır.

Mursi kardeşimizin şahadeti geride kalan kardeşleri için ışık olacaktır.

Sorgulama vakti

Günümüzde insanlık ırmağının kirlenişine, kirletilişine seyirci kalan dünyaya haykıralım:

Zulüm asla baki değildir. Zalimler bir gün hesap verecek.

Davayı, kaybetmekten korkanlar değil, mücadeleci olanlar kazanırlar.

Çalışan, gayret eden işini bitirir, erinen gününü geçirir.

Hesap günü yakındır; hem de çok yakın! Tarihin dipsiz karanlıklarında yok olan Firavunlar gibi günümüz firavunu Sisi sen de yok olacaksın. 

Genç Öncüler Dergisi