Osman Ünlü'nün Türkiye gazetesinde Zilhicce ayının fazileti ile ilgili yazısı...

“Allahü teâlâ, Zilhiccenin ilk on gününde yapılan ibâdetleri dahâ çok sever. Bu günlerde tutulan bir gün oruca, bir senelik nâfile oruç sevâbı verilir. Gecelerinde kılınan namâz, Kadir gecesinde kılınan namâz gibidir. Bu günlerde çok tesbîh, tehlîl ve tekbîr ediniz!”

Zilhicce ayı, hürmet edilmesi gereken, harâm olan aylardan birisidir. Terviye ve Arefe günleri bu aydadır. Hac ve Kurban kesme ibâdetinin yapıldığı aydır. Bu sebeple Zilhicce ayının fazîleti çok büyüktür. Rivâyet edildiğine göre, hazret-i Âdemin tövbesi Muharrem veyâ Zilhicce ayında kabûl buyurulmuştur.

İbni Abbâs hazretlerinin rivâyet ettiği bir hadîs-i şerifte, Zilhicce ayının onuna kadar olan günler de, Ramazân-ı şerîfin günleri gibi ayrı ayrı fazîlet ve kıymetleriyle vasıflandırılmış ve onuncu gün için de;

(Zilhiccenin onuncu günü Kurban bayramı günüdür. Her kim, o gün bayram namâzından gelip kurbanını boğazlayıncaya kadar birşey yemeyip, kurbanının böbreklerini yerse ve iki rekat namâz kılsa, o kimsenin kurbanının kanı yere düşmeden, kendi günâhı ve ana, babasının günâhları, evlât ve akrabâlarının günâhları sevâba çevrilir) buyurulmuştur.

Abdullah ibni Abbâs hazretlerinin haber verdiği bir diğer hadîs-i şerîfde;

(Hiçbir ibâdetin kıymeti, Zilhicce ayının ilk on gününde yapılan ibâdetlerin kıymeti gibi olamaz) buyuruldu.

Bir hadîs-i şerifte de;

(Allahü teâlâ, ibâdetler içinde, Zil-hiccenin ilk on gününde yapılanları dahâ çok sever. Bu günlerde tutulan bir gün oruca, bir senelik nâfile oruç sevâbı verilir. Gecelerinde kılınan namâz, Kadir gecesinde kılınan namâz gibidir. Bu günlerde çok tesbîh, tehlîl ve tekbîr ediniz!) buyurulmuştur.

Başka bir hadîs-i şerifte ise;

(Arefe günü tutulan oruç, bir geçmiş senenin ve bir gelecek senenin günâhlarına keffâret olur) buyuruldu. Yani Zilhicce ayının 9. günü tutulan oruç, geçmiş ve gelecek birer senede yapılan tövbelerin kabûl olmasına yarar.

Hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki:

(Arefe gününe hürmet ediniz! Çünkü Arefe, Allahü teâlânın kıymet verdiği bir gündür.)

(Arefe gecesi ibâdet edenler, Cehennemden âzâd olur.)

(Bir müslümân, Terviye günü oruç tutarsa ve günâh söylemezse, Allahü teâlâ, onu elbette Cennete sokar.)

Netice olarak; Zilhicce ayının son günü ve Muharrem ayının birinci günü oruç tutan kimse, o senenin tamâmını oruç tutmuş gibi fazîlete kavuşmuş olur. Zilhicce ayının ilk on günü içinde fakirlere yardım eden kimse, Peygamberlere hürmet etmiş olur. Bu on gün içinde, kim bir hastayı ziyâret etse, Allahü teâlânın dostları olan kullarının hâtırını sormuş ve ziyâret etmiş gibi olur. Bu on gün içinde yapılan her ibâdet, diğer günlerde yapılan ibâdetlerden çok dahâ üstün ve pek fazla sevâba vesîle olur. Bu on gün içinde din ilmi meclisinde bulunan kimse, Peygamberler meclisinde, toplantısında bulunmuş gibi olur.